Stockholms Humanistiska Förbund
 

Program hösten 2020

 
 

Höstens planerade program är inställt med anledning av Corona-pandemin.

 

 
Årsboken 2020 med titeln STORT SMÅTT FINT OCH FULT: Museisamlingar en nödvändig källa till kunskap
är nu utkommen den 29 oktober och skickas med posten till de som jämte årsavgiften 200 kronor också har betalat portokostnaden 88 kronor till vårt Nordea plusgiro 47 67 11-7
 
Den kan också hämtas på CKM förlag, adress Luntmakargatan 12, nära T-baneuppgången Tunnelgatan, öppet måndag-fredag 07-16, tel. 08-651 39 70. Kontakta styrelsen eller förlaget för portkod.
 
Alternativt kontakta sekreteraren Thora Grape eller skattmästaren Göran Bäärnhielm för eventuell leverans på annat sätt. Adresser och telefon se nedan.
 
 
 

 

Styrelse 2020

 
Hans Lepp - Ordförande <hanspeter.lepp[at]gmail.com>
Sågargatan 4, 2 tr. 116 36 Stockholm
Tel. 073-684 20 55
 
Thora Grape - Sekreterare <thora.grape[at]yahoo.se>
Floragatan 8, 114 31 Stockholm
Tel. 08-619 07 66, 070-520 43 88
 
Göran Bäärnhielm - Skattmästare <goran.baarnhielm[at]gmail.com>
Grindsgatan 35, 118 57 Stockholm
Tel. 08-643 77 41, 0768-36 28 48
 

Els-Margret Moberg - Klubbmästare <els-margret.moberg-carlsson[at]comhem.se>.
Tel. 08-25 63 32

 
Unn Hellsten - Ledamot <unn.hellsten[at]telia.com>
Tel. 070-414 78 13
 

Årsavgift 2020: 200 kronor, familjemedlem 20 kronor.
Nordea Plusgiro: 47 67 11-7.

För medlemmar (lösenord)
För styrelsen (lösenord)
 


Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
Uppdaterad: 2020-09-10