Stockholms Humanistiska Förbund
 

Program våren 2021

 
 

 

Årsmötet 2021 genomfördes per capsulam den 25-27 februari 2021.

Styrelsen och övriga funktionärer omvaldes. Medlemsavgiften är oförändrat 200 kronor, tillägg för familjemedlem 20 kronor.

 
Jubileumsboken "Legenderna om förbundsarken" av Jan Retsö har ankommit från förlaget
Medlemmarna kan hämta den hos Thora Grape, Floragatan 8, Stockholm, telefon se nedan.
Kostnaden för att få den levererad med posten är 62 kronor, att betalas till vårt Nordea Plusgiro: 47 67 11-7.
 
De som inte har hämtat den ordinarie årsboken 2020 kan göra det på CKM förlag, adress Luntmakargatan 12, nära T-baneuppgången Tunnelgatan, öppet måndag-fredag 07-16, tel. 08-651 39 70. Kontakta förlaget för portkod.
 
Alternativt kontakta sekreteraren Thora Grape eller skattmästaren Göran Bäärnhielm för eventuell leverans på annat sätt. Adresser och telefon se nedan.
 

 
Årsboken för 2021 är Vattenvarelser. En kulturhistoria om djurlivet i hav och sjöar av idéhistorikern Jakob Christensson. Den kommer ut under hösten.
 

 

Styrelse 2021

 
Hans Lepp - Ordförande <hanspeter.lepp[at]gmail.com>
Sågargatan 4, 2 tr. 116 36 Stockholm
Tel. 073-684 20 55
 
Thora Grape - Sekreterare <thora.grape[at]yahoo.se>
Floragatan 8, 114 31 Stockholm
Tel. 08-619 07 66, 070-520 43 88
 
Göran Bäärnhielm - Skattmästare <goran.baarnhielm[at]gmail.com>
Grindsgatan 35, 118 57 Stockholm
Tel. 08-643 77 41, 0768-36 28 48 (endast SMS)
 

Els-Margret Moberg - Klubbmästare <elsmargretmoberg[at]gmail.com>.
Tel. 08-25 63 32

 
Unn Hellsten - Ledamot <unn.hellsten[at]telia.com>
Tel. 070-414 78 13
 

Årsavgift 2021: 200 kronor, familjemedlem 20 kronor.
Nordea Plusgiro: 47 67 11-7.
 

 
För medlemmar (lösenord)
För styrelsen (lösenord)
 


Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
Uppdaterad: 2021-04-09