Stockholms Humanistiska Förbund
 

Program våren 2020

 
 

Vårens återstående programpunkter inställda med anledning av Corona-viruset.

 

Henrik Klackenbergs föredrag den 18 mars och studiebesöket i Bååtska palatset 7 maj är inställda på läkares inrådan.

 
Vi återkommer med ny information senare i höst, dels om den planerade resan till Pskov, dels om höstens program. 
 
 

 
Årsboken 2020 handlar om de svenska museernas samlingar. Den tidigare annonserade boken Från Sinai till Aksum av Jan Retsö kommer 2021.
 
Årsavgiften 2020 är fortsatt 200 kronor och måste ha inkommit senast 18 augusti till vårt Nordea plusgiro 47 67 11-7 för att man skall få årsboken.
 
De medlemmar som ännu inte har avhämtat årsboken 2019 uppmanas benäget att endera:
1) hämta boken hos CKM Förlag på Kungsgatan 77 (Kungsholmen), öppet måndag-fredag 07-16, tel. 08-651 39 70.
2) skicka portoavgiften 88 kronor till vårt plusgiro 47 67 11-70.
3) kontakta skattmästaren Göran Bäärnhielm tel. 08-643 77 41 <goran.baarnhielm[at]gmail.com> för eventuell leverans på annat sätt.
 
 

 
 
 

Styrelse 2020

 
Hans Lepp - Ordförande <hanspeter.lepp[at]gmail.com>
Sågargatan 4, 2 tr. 116 36 Stockholm
Tel. 073-684 20 55
 
Thora Grape - Sekreterare <thora.grape[at]yahoo.se>
Floragatan 8, 114 31 Stockholm
Tel. 08-619 07 66, 070-520 43 88
 
Göran Bäärnhielm - Skattmästare <goran.baarnhielm[at]gmail.com>
Grindsgatan 35, 118 57 Stockholm
Tel. 08-643 77 41, 0768-36 28 48
 

Els-Margret Moberg - Klubbmästare <els-margret.moberg-carlsson[at]comhem.se>.
Tel. 08-25 63 32

 
Unn Hellsten - Ledamot <unn.hellsten[at]telia.com>
Tel. 070-414 78 13
 

Årsavgift 2020: 200 kronor, familjemedlem 20 kronor.
Nordea Plusgiro: 47 67 11-7.

För medlemmar (lösenord)
För styrelsen (lösenord)
 


Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
Uppdaterad: 2020-08-06