Program - Vårterminen 2024

Torsdag 25 januari, kl. 19.00, Storkyrkan
Visning av Storkyrkans orgel
Bakom den mäktiga sengustavianska orgelfasaden i Storkyrkan döljer sig alltsedan 1960 en av Stockholms större orglar med 3 500 pipor. Domkyrkoorganisten Mattias Wagerdemonstrerar i en specialvisning för Stockholms Humanistiska Förbund hur en orgel fungerar och vilka klanger som kan lockas fram ur detta vårt största och tekniskt mest avancerade instrument.
Visningen är endast för medlemmar, men det går bra att ta en gäst med sig. Observera att manmåste ta sig upp för en rätt brant trappa, och att hiss saknas. Avgift 70 kronor, som betalas till Swish 123 579 85 82, eller kontant på plats. Obligatorisk förhandsanmälan senast 20 januari till unn.hellsten@gmail.com

Onsdag 14 februari, kl. 18.30, Rigagatan 14
Susanna Witt: ”Språket som andra anser vara en nyck.” Att översätta samtida ukrainsk poesi
Modern ukrainsk poesi speglar krigets grymhet och det ukrainska språkets ställning förr och nu. Susanna Witt, professor i slaviska språk vid Stockholms universitet, är en av få översättare till svenska av ukrainsk poesi och essäistik. I sitt föredrag delar hon med sig av sina erfarenheter. Kvällen inleds med ett kort årsmöte för Stockholms Humanistiska Förbund.

Tisdag 19 mars, kl. 18.30, Rigagata 14
Johan Eddebo: AI och människan
AI är ett vitt begrepp som kommit att beteckna allt möjligt, från svarstjänster och studentfusk till visioner av smarta datorer som tar makten över människorna. Johan Eddebo har i sin forskning uppmärksammat AI-verktygens effekter på kritiskt tänkande och kreativa förmågor, och vad som kan hända när AI matar sig med egenproducerade data och blir mer och mer frikopplat från verkligheten och mänsklig input. Johan Eddebo är AI-forskare och docent i religionsfilosofivid Uppsala universitet, för närvarande verksam i forskningsprojektet ”Artificiell intelligens, demokrati och människovärde”.


Onsdag 3 april, kl. 16.00, Fjällgatan 34
Visning av Stigbergets borgarrum
På Stigberget ligger Stockholms borgarrum som visar hur en borgerlig Stockholmsfamilj levde i mitten av 1800-talet. Våningen är en donation av Anna Lindhagen (1870-1941), pionjär inom socialpolitik, kampen för kvinnlig rösträtt och fredsarbete; hon bodde själv i den mot slutet av sitt liv. Den särskilda visningen är endast för medlemmar, men det går bra att ta en gäst med sig. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. Avgift 100 kronor, som betalas till Swish 123 579 85 82 eller kontant på plats. Obligatorisk förhandsanmälan senast 1 april till unn.hellsten@gmail.com

Torsdag 25 april, kl. 18.30, Rigagatan 14
Sofia Lodén: Riddarromaner och europeisk enhetskultur från kung Artur till Astrid Lindgren
Sofia Lodén berättar om sin forskning om medeltida litteratur i ett europeiskt perspektiv. De tidigaste riddarromanerna skrevs på 1100-talet, översattes, fickstor spridning och gav upphov till andra riddarromaner på olika språk lång frami tiden. De bidrog till europeiseringen av den medeltida kulturen. Motiv frånmedeltida litteratur har också plockats upp i modern tid, bland annat av Astrid Lindgren. Sofia Lodén är docent i franska vid Stockholms universitet och viceordförande i Sveriges Unga Akademi.

Samtliga möten, utom 25 januari och och 3 april, hålls i sällskapsrummet i Stiftelsen Carl och Emy Setterwalls Minne, Rigagatan 14, 1 tr. (T-bana Karlaplan). Mötena är öppna för alla intresserade. Fri entré, men den som deltar i eftersits med lätt förtäring betalar 70 kr. Förhandsanmälan ej obligatorisk, men anmäl ändå gärna, särskilt om du vill delta i eftersits, till