Dec 18, 2023 20:00

Program våren 2024

Torsdag 25 januari, kl. 19.00, Storkyrkan

Visning av Storkyrkans orgel

Bakom den mäktiga sengustavianska orgelfasaden i Storkyrkan döljer sig alltsedan 1960 en av Stockholms större orglar med 3 500 pipor. Domkyrkoorganisten Mattias Wager demonstrerar i en specialvisning för Stockholms Humanistiska Förbund hur en orgel fungerar och vilka klanger som kan lockas fram ur detta vårt största och tekniskt mest avancerade instrument.

Visningen är endast för medlemmar, men det går bra att ta en gäst med sig. Observera att man måste ta sig upp för en rätt brant trappa, och att hiss saknas. Avgift 70 kronor, som betalas till Swish, eller kontant på plats. Obligatorisk förhandsanmälan senast 20 januari till unn.hellsten@gmail.com

 

Onsdag 14 februari, kl. 18.30, Rigagatan 14

Susanna Witt: ”Språket som andra anser vara en nyck”: att översätta samtida ukrainsk poesi

Modern ukrainsk poesi speglar krigets grymhet och det ukrainska språkets ställning förr och nu. Susanna Witt, professor i slaviska språk vid Stockholms universitet, är en av få översättare till svenska av ukrainsk poesi och essäistik. I sitt föredrag delar hon med sig av sina erfarenheter. Kvällen inleds med ett kort årsmöte för Stockholms Humanistiska Förbund.

Tisdag19 mars, kl. 18.30, Rigagatan 14

Johan Eddebo: AI och människan

Artificiell intelligens, AI, är en företeelse som kommit att bli förknippad med allt från svarstjänster och studentfusk till visioner av smarta datorer som tar makten över människorna. Johan Eddebo har i sin forskning uppmärksammat AI-verktygens effekter på kritiskt tänkande och kreativa förmågor, och vad som kan hända när AI matar sig med sina egenproducerade data och blir mer och mer frikopplad från verkligheten och mänsklig input. Johan Eddebo är AI-forskare och docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, för närvarande verksam i forskningsprojektet ”Artificiell intelligens, demokrati och människovärde”.

Onsdagen 3 april, kl. 16.00, Fjällgatan 34

Visning av Stigbergets borgarrum

På Stigberget ligger Stockholms borgarrum som visar hur en borgerlig Stockholmsfamilj levde i mitten av 1800-talet. Våningen är en donation av Anna Lindhagen (1870-1941), pionjär inom socialpolitik, kampen för kvinnlig rösträtt och fredsarbete; hon bodde själv i den mot slutet av sitt liv.

Den särskilda visningen är endast för medlemmar, men det går bra att ta en gäst med sig. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. Avgift 100 kronor, som betalas till Swish eller kontant på plats. Obligatorisk förhandsanmälan senast 1 april till unn.hellsten@gmail.com

Torsdagen 25 april, kl. 18.30, Rigagatan 14

Sofia Lodén: Riddarromaner och europeisk enhetskultur från kung Artur till Astrid Lindgren

Sofia Lodén berättar om sin forskning om medeltida litteratur i ett europeiskt perspektiv. De tidigaste riddarromanerna skrevs på 1100-talet, översattes, fick stor spridning och gav upphov till andra riddarromaner på olika språk långt fram i tiden. De bidrog till europeiseringen av den medeltida kulturen. Motiv från medeltida litteratur har också plockats upp i modern tid, bland annat av Astrid Lindgren. Sofia Lodén är docent i franska vid Stockholms universitet och vice ordförande i Sveriges Unga Akademi.

 

Samtliga möten på Rigagatan är öppna för allmänheten och har fri entré. Varje möte avslutas för den som så önskar med eftersits med förtäring – ost, vin, bröd etc. – för vilken man betalar 70 kr, antingen via Swish eller kontant på plats. Förhandsanmälan är inte obligatorisk men önskvärd, särskilt om man önskar delta i eftersitsen. Mejla unn.hellsten@gmail.com