Jun 3, 2024 14:00

Sommarlov

Som många andra föreningar gör Stockholms HumanistiskaFörbund ett sommaruppehåll. I oktober börjar verksamheten på allvar igen. Liksom tidigare säsonger siktar vi på  att genomföra tre föredragsmöten, ett diskussions- och samtalsmöte och ett par visningar i höst. Det första föredragsmötet äger troligen rum i veckan 14–17 oktober. När vi har hela programmet klart för hösten lägger vi naturligtvis ut det här på hemsidan.

Redan kring månadsskiftet augusti-september kommer dock den bok som alla får som en medlemsförmån varje år. I år heter den ”Varje tugga ären tanke. Svensk matkultur under 800 år” och är författad av etnologen och måltidshistorikern Richard Tellström. I augusti kan vi också erbjuda våra medlemmaratt delta i en resa till Estland för att besöka Tartu och de gammaltroende miljöerna kring Peipussjön. Huvudarrangör är Ikonsällskapet, och ciceron vårstyrelseledamot Elisabeth Löfstrand, docent i slaviska språk. Läs mer om resani högerspalten här på hemsidan!

Vi önskar alla hemsidesbesökare en trevlig sommar och hoppasatt vi ses i höst!

Styrelsen för Stockholms Humanistiska Förbund