Feb 4, 2024 12:20

Samtalskväll 28 februari: Historien om Sverige – god folkbildning eller historisk lekstuga?

Serien ”Historien om Sverige” är en av SVT:s stora satsningar de senaste åren. Meningarna om den har varit delade. Många har framhållit att den innehåller ett rikt kunskapsstoff, är lättillgänglig och har ökat ett redan stort historieintresse. Andra har klagat på luckor och stundtals skeva perspektiv i historieskrivningen, missvisande dramatiseringar, och mellanstadienivå. Vad tycker medlemmarna i Stockholms Humanistiska Förbund? Är det ungefär så härfolkbildande historieskrivning i tv bör se ut, eller hade vi önskat ett helt annat program? Tycker vi historieskrivningen är i stort sett riktig, eller har vi saknat viktiga inslag? Vi samlas på kvällen den 28 februari för ett samtalkring programmen. Mötet börjar med två korta inledningar (ca tio minuter var)av två av våra medlemmar, Henrik Klackenberg, medeltidshistoriker, och Göran Blomqvist, samtidshistoriker. Sen är ordet fritt.

 

Mötet börjar kl. 19.00 och äger rum på Floragatan 8 (T-bana Stadion), i sällskapsrummet på bottenplanet. Vi möter i porten. Vi bjuder på en kopp kaffe, men annars är det ingen förtäring.

Mötet är i princip endast för medlemmar, men det går bra att med en gäst. Förhandsanmälan behövs ej, men vill någon utomstående väldigt gärna delta kan man höra av sig i förväg till <unn.hellsten@gmail.com>