Stockholms Humanistiska Förbund
 

Program våren 2022

 
 

 

Torsdagen den 24 februari kl. 18:30.

ÅRSMÖTE. Kallelse och årsmöteshandlingar utsändes till medlemmarna senast den 10 februari.

24 februari kl. 19:00. Föredrag av Leif Runefelt: Den magiska spegeln: den moderna reklamens genombrott vid sekelskiftet 1900 och kvinnobilden.

Reklambilden är ett helt självklart inslag i vårt vardagsliv och något vi både stör oss på och tar för givet. Men när blev det så? Föredraget visar hur reklamen fann den form och de funktioner den har än idag.

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola och även ekonomhistoriker. Han har forskat om bland annat tidigmodernt ekonomiskt tänkande, konsumtionshistoria och underhållningshistoria. Han är verksamhetsledare för Humtank, ett samarbete mellan svenska humanioraforskare för att stärka humanioras roll och visa de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft.

 


 
Torsdagen den 7 april kl. 18:30.
 

Föredrag av Jenny Larsson: Gamla språk och nya forskningsverktyg - en genväg till de indoeuropeiska språkens historia.

De senaste framstegen inom aDNA öppnar nya perspektiv för jämförande indoeuropeisk språkvetenskap. Genom att kombinera språkforskning, arkeologi och genteknik kan forskarna kartlägga mycket gamla förändringar i vår livsföring och få bättre grepp om migrationens roll i fornhistorien. Språket är en nyckel till vår äldsta historia.

Jenny Larsson är professor i baltiska språk vid Stockholms universitet, fokuserad på bred språkhistoria. Hon är en drivande kraft bakom det nya tvärvetenskapliga Centret för indoeuropeiska språk- och kulturstudier i Stockholm. Centret har grott ur det stora forskningsprogrammet Languages and Myths of Prehistory (LAMP) som löper till 2025 med Jenny som forskningsledare.


Torsdagen den 28 april kl. 18:30.
Simon Sorgenfrei:"De kommer att vara annorlunda svenskar". Berättelsen om Sveriges första muslimer - och vad som hände sen.

Med utgångspunkt i sin nya bok, "De kommer att vara annorlunda svenskar" (Norstedts 2022), föreläser Simon Sorgenfrei om hur Sverige gick från att vara ett etniskt och religiöst mycket homogent land till att bli Europas samtidigt mest sekulariserade och mest mångreligiösa land.

Simon Sorgenfrei är docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Hans forskning handlar främst om islam, inte minst i Sverige, men han har också arbetat med kartläggningar av alla religioner i dagens mångreligiösa Sverige.


 
 

Samtliga möten äger rum i samlingssalen i Stiftelsen Carl och Emmy Setterwalls Minne, Rigagatan 14, 1 tr. (buss 72 hållplats Hakberget, närmaste T-bana är Karlaplan). De är öppna för allmänheten, inte bara för medlemmar. Eftersom lokalen bara rymmer 35 personer så är förhandsanmälan välkommen, och görs till Unn Hellsten <unn.hellsten[at]gmail.com>. Hon förmedlar även portkoden, och vid behov anvisningar om husets handikappentré. Vi bevakar också porten och släpper in våra besökare till strax efter 18:30, då fördraget börjar.

Efter föredragen finns tillfälle till samtal och lättare förtäring. Denna kostar 50 kr/person, som betalas i förväg till vårt Nordea Plusgiro 47 67 11-7 eller med Swish på plats. Kontant betalning är dessvärre inte möjlig.

 
 

 
Årsboken för 2021: Vattenvarelser. En kulturhistoria om djurlivet i hav och sjöar av idéhistorikern Jakob Christensson kan hämtas hos sekreteraren Thora Grape efter överenskommelse (adress & telefon se nedan). Kostnaden för att få den levererad med posten är 69 kronor, att betalas till vårt Nordea Plusgiro: 47 67 11-7.
 

 

Styrelse 2022

 
Olle Josephson - Ordförande <Olle.Josephson[at]su.se>
Voxnegränd 24, 128 43 Bagarmossen
Tel. 08-88 69 19
 
Thora Grape - Sekreterare <thora.grape[at]yahoo.se>
Floragatan 8, 114 31 Stockholm
Tel. 070-520 43 88
 
Göran Bäärnhielm - Skattmästare <goran.baarnhielm[at]gmail.com>
Grindsgatan 35, 118 57 Stockholm
Tel. 08-643 77 41, 0768-36 28 48 (endast SMS)
 
Unn Hellsten - Klubbmästare <unn.hellsten[at]gmail.com>
Lagavägen 13, 128 43 Bagarmossen
Tel. 070-414 78 13

Elisabeth Löfstrand - Bitr. klubbmästare <elo[at]slav.su.se>
Lagavägen 14, 128 43 Bagarmossen
Tel. 073-252 29 22
 
Anna-Lena Petersén - Digital kommunikation <anna-lena[at]imtkonsult.se>
Västeråsgatan 4, 113 43 Stockholm
Tel. 070-267 44 83
 
Magnus Halldin - Föreningskontakter <magnus_halldin[at]hotmail.com>
Stora Nygatan 19, 111 27 Stockholm
Tel. 070-681 66 96
 
 

Årsavgift 2022: 200 kronor, familjemedlem 20 kronor.
Nordea Plusgiro: 47 67 11-7.
 

 
För medlemmar (lösenord)
För styrelsen (lösenord)
 


Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
Uppdaterad: 2022-03-24