En ny bok varje år

Varje medlem i Stockholms Humanistiska Förbund och därmed i Svenska Humanistiska Förbundet får varje år en nyskriven, väl genomarbetad populärvetenskaplig bok i ett humanistiskt ämne. Den brukar skickas till medlemmarna under september. Man kan läsa mer om medlemsboken på riksförbundets hemsida Humanistiskaforbundet.se/om-forbundets-skrifter/

2023 års bok: Oavslutat

Boken för 2023 har den preliminära titeln Oavslutat, av författaren och kritikern Kristoffer Leandoer. Det är en samling essäer om olika verk i världslitteraturen med klassikerstatus som författaren egentligen aldrig blev klar med: Odysséen, Dantes Den gudomliga komedien, Bröderna Karamasov med flera. Vad betyder det för verken och för vår läsning av dem att de är oavslutade? Boken kommer det här året att kunna skickas till medlemmarna redan på våren.

2022 års bok: Mumier

Boken för 2022 är författad av Sofia Häggman och heter Mumier. Fakta, forskning, fiktion (Natur och Kulturs förlag). Författaren är egyptolog och verksam vid Medelhavsmuseet. Boken tar upp mumiernas hela historia, men ger stort utrymme åt hur man i Sverige sett på egyptiska mumier genom historien. På medeltiden malde man gärna mumier till medicin, sedan 1600-talet har de visats upp vid hov och muséer, på 1800-talet blev de en del av vurmen för det egyptiska efter Napoleons erövringar, på 1900-talet fick de viktig roll i populärkulturen, särskilt skräckfilmer. Sofia Häggmans bok blir på det viset en berättelse om vårt förhållande genom till Egypten och den fornegyptiska kulturen, i mumieperspektiv.
För lite mer information, se www.nok.se/titlar/a7/Mumier

Tidigare böcker

För en komplett förteckning av alla böcker Svenska humanistiska Förbundet givit ut,
se Humanistiskaforbundet.se/skriftserie/