En ny bok varje år

Varje medlem i Stockholms Humanistiska Förbund och därmed i Svenska Humanistiska Förbundet får varje år en nyskriven, väl genomarbetad populärvetenskaplig bok i ett humanistiskt ämne. Den brukar skickas till medlemmarna under september. Man kan läsa mer om medlemsboken på riksförbundets hemsida Humanistiskaforbundet.se/om-forbundets-skrifter/

2023 års bok: Den oavslutade litteraturen

Boken för 2023 hette "Den oavslutade litteraturen", av författaren  och kritikern Kristoffer Leandoer. Den är en samling essäer där författaren strövar fritt mellan olika verk i världslitteraturen och svensk litteratur med det gemensamma att de aldrig blev klara: Odysséen, Dantes Den gudomliga komedien, Bröderna Karamasov, Selma Lagerlöfs fjärde del i Löwensköldcykeln etc. Varför är de oavslutade? Vad betyder det för verken och för vår läsning av dem att de inte är färdiga? Boken kom ut redan i januari 2023 och fick lysande recensioner, men distribuerades till medlemmarna under april och maj.

2024 års bok: Varje tugga är en tanke

Boken för 2024 heter "Varje tugga är en tanke. Svensk matkultur under 800 år". Författare är etnologen och måltidshistorikern Richard Tellström. Utan mat klarar sig inte människan många dagar. Mat innebär också matvanor, och matvanor säger mycket om hur ett samhäller är beskaffat. Bokens titel ger en god bild av dess innehåll: vad vi ätit i Sverige i ett kulturhistoriskt och samhälleligt perspektiv. Boken kommer ut på Natur och Kultur i slutet av sommaren, och distribueras till medlemmarna i augusti– september.

Tidigare böcker

För en komplett förteckning av alla böcker Svenska humanistiska Förbundet givit ut,
se Humanistiskaforbundet.se/skriftserie/