En ny bok varje år

Varje medlem i Stockholms Humanistiska Förbund och därmed i Svenska Humanistiska Förbundet får varje år en nyskriven, väl genomarbetad populärvetenskaplig bok i ett humanistiskt ämne. Den brukar skickas till medlemmarna under september. Man kan läsa mer om medlemsboken på riksförbundets hemsida Humanistiskaforbundet.se/om-forbundets-skrifter/

2023 års bok: Den oavslutade litteraturen

Boken för 2023 heter  Den oavslutade litteraturen, av författaren  och kritikern Kristoffer Leandoer. Det är en samling essäer där författaren strövar fritt mellanolika verk i världslitteraturen och svensk litteratur med det gemensamma att de aldrig blev klara: Odysséen, Dantes Den gudomliga komedien, Bröderna Karamasov, Selma Lagerlöfs fjärde del i Löwensköldcykeln etc. Varför är de oavslutade? Vad betyder det för verken och för vår läsning av dem att de inte är färdiga? Boken kom ut redan i januari och fick lysade recensioner, men distribueras till medlemmarna under april och maj.

2022 års bok: Mumier

Boken för 2022 är författad av Sofia Häggman och heter Mumier. Fakta, forskning, fiktion (Natur och Kulturs förlag). Författaren är egyptolog och verksam vid Medelhavsmuseet. Boken tar upp mumiernas hela historia, men ger stort utrymme åt hur man i Sverige sett på egyptiska mumier genom historien. På medeltiden malde man gärna mumier till medicin, sedan 1600-talet har de visats upp vid hov och muséer, på 1800-talet blev de en del av vurmen för det egyptiska efter Napoleons erövringar, på 1900-talet fick de viktig roll i populärkulturen, särskilt skräckfilmer. Sofia Häggmans bok blir på det viset en berättelse om vårt förhållande genom till Egypten och den fornegyptiska kulturen, i mumieperspektiv.
För lite mer information, se www.nok.se/titlar/a7/Mumier

Tidigare böcker

För en komplett förteckning av alla böcker Svenska humanistiska Förbundet givit ut,
se Humanistiskaforbundet.se/skriftserie/