Olle Josephson
Ordförande

Voxnegränd 24,
128 43 Bagarmossen

Thora Grape
Sekreterare

Floragatan 8,
114 31 Stockholm

Göran Bäärnhielm
Skattmästare

Grindsgatan 35,
118 57 Stockholm

Unn Hellsten
Klubbmästare

Lagavägen 13,
128 43 Bagarmossen

Elisabeth Löfstrand
Bitr. klubbmästare

Lagavägen 14,
128 43 Bagarmossen

Anna-Lena Petersén
Digital kommunikation

Västeråsgatan 4,
113 43 Stockholm

Magnus Halldin
Föreningskontakter

Stora Nygatan 19,
111 27 Stockholm