Olle Josephson
Ordförande

Voxnegränd 24,
128 43 Bagarmossen

Beata Helmerson

Övrig ledamot
Rörstrandsgatan 33 B
113 41 Stockholm

Alf Persson
Skattmästare

Skeppargatan 80,
114 59 Stockholm

Unn Hellsten
Klubbmästare

Lagavägen 13,
128 43 Bagarmossen

Elisabeth Löfstrand
Sekreterare

Lagavägen 14,
128 43 Bagarmossen

Sofia Lodén
Övrig ledamot

Illerstigen 24,
170 71 Solna