Lästips

Föredragshållarna på Stockholms Humanistiska Förbunds möten har ofta skrivit en eller ett par böcker som anknyter till deras föredrag. För den som vill veta mer tipsar vi här om några sådana böcker med kopplingar till föredrag det senaste halvåret.

Ragni Svenssons föredrag den 12 april hade rubriken "Pocketrevolution, understreckare, Fråga Lund och folkbildning - humaniora mitt i samhället!" Det handlade om hur humanistisk kunskap och humanistisk forksning var en viktig del av det offentliga samtalet under framför allt 1960- och 70-talet. Ragnis föredrag byggde helt på den bok hon skrivit tillsammans med två andra historiker, Johan Östling och Anton Jansson, och som heter just "Humanister i offentligheten" (Makadam förlag 2022). Den 450-sidiga boken kan naturligtvis beställas från förlaget men också läsas digitalt på en länk med följade långa adress <https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/117704858/Humanister_i_offentligheten_ISBN_9789170618796.pdf>

Ola Wikander höll föredrag den 9 mars om "Språk, religion och makter i den antika Främre Orienten". Ola har skrivit flera populärvetenskapliga böcker. Hans föredrag anknöt nog närmast till de 100 första sidorna i "Ett hav i mäktig rörelse. Om de semitiska språken" (Norstedts 2019). Men man kan också nämna "Gud är ett verb: tankar om Gamla Testamentet och dess idéhistoria" (Norstedts 2014), "Ett träd med vida grenar - de indoeuropeiska språkens historia" (Prisma 2008) och "I döda språks sällskap - en bok om väldigt gamla språk" (Wahlström & Widstrand 2006).

Cecilia Dilworth talade den 15 februari om "Offer och förövare hos Dostojevskij". Cecilia lade hösten 2022 fram sin doktorsavhandling vid Stockholms universitet om Dostojevskijs "Anteckningar från Döda huset". Avhandlingen, som presenteras av Elisabeth Löfstrand på annan plats på hemsidan, heter Between Death and Resurrection. Dostoevsky’s ”Notes from the House of the Dead” on the Eve of the Peasant Emancipation.

Magnus Halldin presenterade den 15 november sin och Camilla Hammarströms utgåva av nyöversatta dikter av Georg Trakl, "Bävande under höstliga stjärnor" (Bokförlaget Lejd 2022). Trakl (1887–1914) brukar nämnas som en föregångare inom så kallad lyrisk expressionism; dikterna är dystra, färgrika och mycket vackra.