Om oss

Om Stockholms Humanistiska Förbund

Stockholms Humanistiska Förbund vill vidareföra, ompröva och diskutera ett humanistiskt bildningsarv. Vi ordnar möten där vi hör föredrag och samtalar om litteratur, historia, idéhistoria och annan humanistisk kunskap, om nya resultat inom humanvetenskaplig forskning och om humanismens roll i dag. Vi kan också ordna visningar och utflykter. Vi är en helt ideell, politiskt obunden förening, ett av ungefär 25 lokalförbund i Svenska Humanistiska Förbundet. Medlemskap är öppet för vem som helst över 18 år. Medlemsavgiften är för närvarande 250 kronor om året, familjemedlem betalar 80 kronor. Avgiften betalas till Nordea Plusgiro 476711-7 eller till Swish 123 111 88 19. Välkommen!

Vi vill vara öppna och tillgängliga för alla som är intresserade av humanistisk kunskap och diskussioner kring den. Bland våra cirka hundra medlemmar finns både de som har humanistisk forskning och kunskapsförmedling som arbete på universitet, muséer, bibliotek eller är lärare i humanistiska ämnen, och de som har helt andra yrken men starka humanistiska intressen. Du kanske inte bara vill läsa dagstidningarnas kultursidor och gå på utställningar? Vill du också under anspråkslösa former fördjupa dina kunskaper och diskutera med likasinnade? Då kan du göra det i Humanistiska Förbundet.

Några möten från de senaste åren kan ge en uppfattning om vad som brukar tas upp och bredden i ämnena: litteraturvetaren Anders Cullhed presenterade sin nya bok om Dante (hösten 21), journalisten och svenskläraren Cecilia Düringer berättade om hur hon tänker när hon gör programmet P3 Historia (hösten 21), religionsvetaren Simon Sorgenfrei berättade om sin nya bok om de första muslimerna i Sverige i början av 1900-talet (våren 22), litteraturvetarna Carin Franzén och Håkan Möller, huvudredaktörer för Natur och Kulturs nya världslitteraturhistoria, redogjorde för sina tankar bakom verket (hösten 22), språk- och religionshistorikern Ola Wikander talade om språken i antikens Västasien (våren 23), antikvetaren Robin Rönnlund diskuterade staden i tretusenårigt historiskt perepsktiv (hösten 23).