Feb 29, 2024 20:00

Föredrag 19 mars. Johan Eddebo: AI och människan

AI är ett vitt begrepp som kommit att beteckna allt möjligt, från svarstjänster och studentfusk till visioner av smarta datorer som tar makten övermänniskorna. Johan Eddebo har i sin forskning uppmärksammat AI-verktygens effekter på kritiskt tänkande och kreativa förmågor, och vad som kan hända när AI matar sig med sina egenproducerade data och blir mer och mer frikopplat från verkligheten och mänsklig input. Johan Eddebo är AI-forskare och docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. För närvarande är han verksam i forskningsprojektet ”Artificiell intelligens, demokrati och människovärde

Mötet börjar 18.30 och äger rum på Rigagatan 14 (tunnelbana Karlaplan el. buss 72 till Hakberget). Fri entré och tillträde också för allmänheten. Efter mötet bjuds enklare förtäring – ost, bröd, vin etc. – för vilket man betalar 70 kr, antingen via Swish (123 579 85 82) eller kontant på plats. Förhandsanmälanär inte obligatorisk men önskvärd, särskilt om man vill delta i eftersitsen. Mejla unn.hellsten@gmail.com