Storkyrkans orgel 25 januari

January 27, 2024

Orgelinstrumentet anses vara en uppfinning av Ktesibios i Alexandria ca 240 f.v.t., berättade Mattias. Antikens orglar var vattenorglar ;ju mer vatten i en pipa, desto högre ton. Det var ett populärt instrument, och det förekom årliga orgeltävlingar. Orglar fanns i första hand i det östromerska riket, Bysans. Till Västeuropa ska orgeln ha kommit på 700-talet som en gåva från den östromerska kejsaren till Pippin den lille, Karl den stores far. Instrumentet utvecklades av munkar, och på 1200- och 1300-talet installerades stora orglar i större kyrkor.

I Nordeuropa fick orgeln stor betydelse i och med reformationen. I den lutherska gudstjänsten skulle ju församlingen delta aktivt med psalmsång. Orgeln ackompanjerade, och det uppstod kompositioner som var förspel, mellanmusik m.m.

Orgeln är ett härmande instrument, menade Mattias. På 1400-och1500-talet skulle orgeln låta lik körsången, under renässansen skulle den ligga nära blåsinstrument som krullhorn, trumpet och flöjt, under barocken blev tonen lite varmare och fylligare, på 1800-talet var den stora symfoniorkestern förebilden.  Men Mattias ansåg också att Bach ibland ”förgiftat orgelkulturen”, det vill säga denna den störste av alla orgelkompositörer hade blivit ett ideal som tidvis förhindrat vidareutveckling av orgelmusiken.

Något slags orgel har antagligen funnits i Storkyrkan sedan långt tillbaka. Men den orgelfasad vi ser i dag är från 1798, då en ny stororgel byggdes. Den blev den största i Sverige och konstruerades av musikteoretikern, orgelvirtuosen och tonsättaren Georg Joseph Vogler (abbé Vogler, känd i dag bland annat som kompositör till Hosianna). Men fasaden är ritad av Erik Palmstedt, Börshusets arkitekt, som också var organist.  Bakom fasaden finns dock i dag en orgel från 1960.

I dag ger Storkyrkan 250 konserter om året, och orgeln deltar i betydligt över hälften av dem. Men Mattias spelar också vid bröllop, begravningar och vanliga gudstjänster. Det blir all slags musik: Bach och Mendelsohn, modernistisk musik, populärmusik, nyskrivna kompositioner för orgel. Inget är främmande för en orgel.  Det fick vi sjutton besökare från Stockholms Humanistiska Förbund lära oss – och också lyssna till; Mattias spelade vid flera tillfällen.

Olle Josephson