Resa till Tartu och Peipussjöns gammaltroende 12-16 augusti!

May 27, 2024

Ikonsällskapet är en av de föreningar Stockholms Humanistiska Förbund har nära kontakter med. Den12-16 augusti ordnar sällskapet i samarbete med resebyrån Mejt en resa till Tartu och till de gammaltroende vid Peipussjöns västra strand. Deltagarantalet är begränsat, men vi har fått ett särskilt erbjudande om att få disponera upp till tio platser. Reseledare är Hans Lepp, under många år ordförande för Stockholms humanistiska förbund, och ciceron Elisabeth Löfstrand som ingår i förbundets nuvarande styrelse. Kostnaden, som inkluderar resa och alla måltider, är 13 450 kr.

Detta är en unik möjlighet att under sakkunnig ledning besöka gammaltroende miljöer i östra Estland. På 1600-talet reformerades den ryska kyrkan, men en stor del av de troende vägrade att erkänna reformerna. Dessa ”schismatiker” fördrevs av tsarmakten till rikets utkanter där deras ättlingar fortfarande bor. De bevarar traditionerna från tiden före reformerna – inom levnadsstil, ikonmålning, religiöst språk och ritual. På många sätt har tidens stått stilla i de gammaltroendes byar i Estland, och kulturen där är fascinerande och egenartad. Det påminner kanske en del om Amishfolket i USA.

Resan ger också tillfälle att se en del av det moderna Estland, eftersom en dag tillbringas i Tartu. Avresan sker från Stockholm måndagen 12 augusti vid 15-tiden, tisdagen är man i Tartu och besöker nationalmuseet och universitetet, onsdag och torsdag färdas man vid Peipussjön med besök i de gammaltroendens byar,. Ett besök i ett nunnekloster ingår även (detta är dock ett "vanligt" ortodoxt kloster). På fredag förmiddag är båten tillbaka i Stockholm.  

Hela programmet för resan och närmare upplysningar finns här: https://mejtresor.se/de-gammeltroende-vid-peipus-strand-12-16-augusti-2024#oversikt