Lidingösällskapet inbjuder till Dostojevskij- och Tolstojföredrag 2 oktober

September 14, 2023

Cecilia Dilworth: Dostojevskij och Tolstoj om det ryska folket

Föredraget jämför och problematiserar Dostojevskijs och Tolstojs syn på det ryska folket och diskuterar hur dessa kan åberopas av dagens ryska nationalister.

Mötet äger rum måndag den 2 oktober, kl. 18.00, i Ansgarskyrkan på Lidingö. Kostnaden för kvällen med en lättare måltid, öl/vatten samt kaffe är 220 kr/person. Gäster betalar 250 kr. Bindande anmälantill Leif Aringer, e-post: leif.aringer@telia.comeller tfn 076-164 67 03 eller Charlotte Gill, tfn 08-731 99 02 eller 0735-52 5536 senast måndagen den 25 september. Någon enstaka efteranmälan går ofta att ordna men kommer det många klarar inte köket av det. Betala gärna med Swish i förväg till Lidingösällskapets konto 1234854741, meddela efternamn, möte oktober. Medlemmar i Stockholmsförbundet erbjuds betala medlemspris, 220kr, men skriv då i meddelandet Sthlmsmedl. OBS Den som inte har Swish kan betala tillplusgirokontot 195965-9 i förväg eller kontant vid sammankomsten.