Lidingö inbjuder till föredrag om antikens musik 5 februari

January 22, 2024

Under antiken användes musik ofta vid religiösa riter och den ansågs ha en gudomlig kraft. Den ansågs förädla människan och var en viktig del av uppfostran. Musik var också en självklar del av den grekiskateatern. När överklassens män hade fest brukade man tävla om vem som kunde dikta och sjunga vackrast.

Föredraget kommer att ge en bild av den antika musiken, främst från Grekland: vilka instrument man spelade på, vilka musikernavar, när det musicerades och vilka åsikter man hade om vad som var bra och dålig musik.

Vi får också lyssna till hur musiken kan ha låtit.

Gullög Nordquist är professor emerita i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet. Hon har länge intresserat sig för antikens musik, främst frågor om hur musiken användes och vilka som musicerade.

Mötet äger rum i Ansgarskyrkan på Lidingö. Kvällen inleds med en enklare måltid. Kostnaden för kvällen  är 220 kr/person. Bindande anmälantill Leif Aringer, e-post: leif.aringer@telia.comeller tfn 076-164 67 03 eller Charlotte Gill, tfn 0735-52 55 36 senast måndagen den 29 januari. Någon enstaka efteranmälan går ofta att ordna men kommer det många klarar inte köket av det. Betala gärna med Swish i förvägtill vårt konto 1234854741, meddela efternamn, möte februari. OBS Den som inte har Swish kan betala till plusgirokontot 195965-9 i förväg eller kontant vid sammankomsten.