Lidingö Humanistiska Sällskap bjuder in till möte 22 april. Katarina Ek-Nilsson: Den sökande Strindberg

April 9, 2024

Du ser att jag är en djefla man som kan göra många konster, skriver August Strindberg vid något tillfälle. Det var som författare och dramatiker han blev berömd under livstiden, och långt efter hans död blev hans måleri uppmärksammat. Men under sitt liv gjorde Strindberg försök inom många fler områden än litteratur och konst. Inte alltid med lyckade resultat, men alltid kreativtoch med nya idéer. Historia, folklivsforskning, språkhistoria, det är bara några av de ämnen han kastade sig över, förutom de kanske mer allmänt kända försöken inom alkemi.

Katarina Ek-Nilsson har varitchef för Strindbergsmuséet, ordförande i Strindbergssällskapet och är därtill ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet. Hon berättar om Strindbergs rastlösa liv och ständiga kunskapssökande.

Kostnaden för kvällen meden lättare måltid, öl/vatten samt kaffe är 220 kr/person. Bindande anmälan tillLeif Aringer, e-post: leif.aringer@telia.comeller tfn 076-164 67 03 eller Charlotte Gill, tfn 0735-52 55 36 senast måndagen den 15 april. Någon enstaka efteranmälan går ofta att ordna men kommer detmånga klarar inte köket av det.

Betala gärna med Swish i förväg till vårt konto 1234854741, meddela efternamn, möte april. OBS Den som inte har Swish kan betala till plusgirokontot 195965-9 i förvägeller kontant vid sammankomsten.