Läs- och klapptips – vad skrev föredragshållarna?

December 21, 2022

Vad ska man läsa? Vilken bok ska man ge i julklapp? För den som så här års jagar goda fackböcker är

det inget dåligt råd att se efter vad föredragshållarna i Stockholms Humanistiska Förbund under

2022 har skrivit eller givit ut de senaste åren. Det är humaniora av hög kvalitet. Här är en liten lista med

sex böcker – och den sjätte är ingen fackbok utan lyrik.:

Leif Runefelt talade den 24 februari om bildens genombrott i dagstidningarnas reklam kring 1900

och framför allt bilden av kvinnan. Han byggde på sin bok från 2019, Den magiska spegeln. Kvinnan

reklamen och den kapitalistiska samhällsordningen. Man kan tillägga att under 2022 har Leif kommit

ut med en ny bok i ett fascinerande ämne, Några ögonblicks förundran. Marknaden för ambulerande

underhållning i Sverige 1770–1880 (Nordic Academic Press). Här kan man läsa om utbrytarkungar,

skäggiga damer, teatersällskap, cirkusar och annat och annat som stod för underhållningen i 1800-

talssverige.

Simon Sorgenfrei höll föredrag den 28 april utifrån sin då nästan på dagen utgivna De kommer att

vara annorlunda svenskar. Berättelsen om Sveriges första muslimer (Norstedts). Den har sedan fått

stor uppmärksamhet och mycket goda recensioner. Det är rolig bok – man skrattar högt ibland –

men också mycket lärorik. Rekommenderas till var och en som vill begripa lite mer om invandring till

Sverige än vad som sägs i den ganska sorgliga dagsdebatten.

Fredrik Charpentier Ljungqvist höll föredrag den 4 oktober om klimathistoria. Han hade färska

forskningsresultat som inte alltid står i hans bok från 2017, Klimatet och människan under 12 000 år

(Dialogos förlag). Den är ändå utomordentlig läsning för den som söker de riktigt långa perspektiven.

Carin Franzén och Håkan Möller diskuterade 3 november Natur och Kulturs Litteraturhistoria (2021),

som de varit huvudredaktörer för. Det är 950 sidor om världens litteratur – inte bara den

västerländska – de senaste 3 000 åren. Det var länge sedan det kom en litteraturhistoria på svenska

med motsvarande omfång och ambitionsnivå. Den här kommer troligen att vara det självklara

referensverket under ett par årtionden.

Magnus Halldin, medlem i styrelsen, presenterade den 15 november sin och Camilla Hammarströms

utgåva av nyöversatta dikter av Georg Trakl, Bävande under höstliga stjärnor (Bokförlaget Lejd

2022). Trakl (1887–1914) brukar nämnas som en föregångare inom så kallad lyrisk expressionism,

och dikterna är dystra, färgrika och mycket vackra.