Historien om Sverige - bra satsning men några perspektiv försvann

March 8, 2024

Både Henrik och Göran var i huvudsak klart positiva. Henrik prisade framför allt det eftersnack som följde varje program(det var dåligt i början av serien men skärpte sig sen) och det program i Vetenskapens värld där man fick lära sig hur arkeologerna gör sina dna-analyser m.m. i dag. Han var dock lite kritisk till bristen på internationella perspektiv och sammanhang.

  Göran instämde såväl i lovprisandet av Vetenskapens värld som i efterlysningen av mer internationellt perspektiv. Han önskade sig också mer om demografi och ekonomisk historia. Två finansministrar hade han gärna velat se omnämnda i senare avsnitt: August Gripenstedt, liberalen som i mitten av 1800-talet genomdrevnäringsfrihet och järnvägsfinansiering, och Ernst Wigforss, socialdemokraten som i mitten av 1900-talet stod för den ekonomiska grundritningen till den svenska modellen.  

Diskussionen som följde på de korta inledningarna hoppade naturligtvis lite hit och dit med intressanta ämnen som graden av våld i äldre samhällen, människors fysiska rörelsemönster i förflutentid, om bondfolket linneskjortor verkligen var så bländvita när de arbetade m.m. Den kritik som dök upp gällde nog att en del långsiktiga trender inte lyfts fram tillräckligt. Historikern Olle Ferm påpekade till exempel att på1200-talet införs årliga skatter vilket har en väldig betydelse för Sveriges administrativa indelning, borgbyggen, statens framväxt m.m.  – följer man hur beskattningen sett ut underårhundraden får man en bra bild av ett av samhällets fundament.

Det sades också att man kanske lärde sig mestav de tidiga avsnitten om forntiden, antagligen därför attforskningsgenombrotten varit mest påtagliga på detta område de senaste tio,femton åren. Missnöjet verkade vara störst med ett par av medeltidsavsnitten.Olle Ferm berättade att SVT hade frågat ett par hundra historiker omsynopsisförslag till olika avsnitt, men trodde att synopsisförfattandet tillmedeltidsavsnitten till sist hade lagts på professionella manusförfattare.

En sammanfattning av mötet kunde möjligen varaatt vi som helhet uppskattade serien, att allt naturligtvis inte kan få plats,men att det kunde ha givits större utrymme åt långsiktiga trender,demografiska, sociala och ekonomiska förhållanden (produktionen!) samt som sagtåt internationella sammanhang.

 

Olle Josephson