Har ni sett Humtanks blogg?

October 24, 2022

Vem behöver humaniora och på vilket språk? Nu delar jag ett inlägg som jag gjort på bloggen för Humtank http://humtank.se/men-glom-inte-skolan-eller-svenskan jag tror det kan ha intresse också för oss. 

Vi brukar ju ibland ta upp dem humanistiska forskningens villkor. Och mitt inlägg tyar upp två fält av stort och allmänt intresse skulle jag vilja säga: dels skolan och lärarutnbildningarna, dels svenskans ställning. För den som inte vet så är Humtank en sammanslutning av humanioraforskare, med stöd från flera universitet. När Leif Runefelt höll föredrag hos oss i februari i år, berättade han inledningsvis en del om Humtank, där han är en av de drivande krafterna. För den som är intresserad av den här sortens debatt rekommenderas Humtanks hemsida, även om den nog ibland kan kännas en smula universitetsintern. Det jag kommenterar är en nyutkommen rapport från Humtank som också kan läsas på deras hemsida