Föredragen våren 2023 – angelägen humaniora!

December 21, 2022

Programmet för föredragen våren 2023 är klart. Det första mötet, med teknikhistorieprofessorn

Nona Wormbs, annonseras här till vänster. Hela programmet hittar man under fliken ”program”. Jag

hänvisar ditt för ordentlig information. Det blir alltså möten den 23 januari, den 15 februari

(Dostojevskij), den 9 mars (antika språk i Främre Orienten) och den 12 april (mötet om humaniora i

samhället som planerades till i höst men fick flyttas till våren). Här vill jag bara göra den

kommentaren att programmet visar hur klok man blir av humanistisk forskning – också i de frågor vi

just nu ser som dagsaktuella.

Tror vi oss kunna utveckla teknik för att hejda klimatkatastrofen? Lyssna till när Nina Wormbs

berättar om sin forskning om hur vi tänker om förhållandet mellan teknik och samhälle! Finns det en

särskild rysk syn på svaghet som delvis förklarar invasionen i Ukraina? Diskutera med Cecilia Dilworth

när hon undersöker Dostojevskijs uppfattning om förövare och offer! Vad händer när Sverige går

från ett nästan enspråkigt till flerspråkigt samhälle? Olika Wikanders föredrag om språk, makt och

religion i det antika Västasien kan ge helt nya perspektiv på flerspråkighetens villkor. Och slutligen,

en diskussion med Ragni Svensson den 12 april om just det som vi håller på med: möjligheten att

ställa den humanistiska forskningen mitt i det offentliga samtalet.

Om jag får uttrycka mig lite klyschigt: har man gått på de här fyra föredragen har man inte bara haft

en trevlig och lärorik kväll, man nar också rustat sig bättre för att förstå dagen och morgondagen.