Jan 23, 2023 18:30
Sällskapsrummet, Rigagatan 14, 1 tr

Nina Wormbs: Hur kan vi förstå teknikens roll i samhällsförändring?

Nästa möte i Stockholms Humanistiska Förbund blir ett föredrag med Nina Wormbs om våra föreställningar om teknik och samhälle, frågor om tid och omställning och hur vi förstår antropocen,

den tidsålder vi lever i sedan slutet av 1900-talet.

Nina Wormbs är professor i teknikhistoria vid KTH och har forskat om bland annat medieteknik, vår

passivitet inför klimatförändringarna och hur människor talar om teknisk och samhällelig förändring.

Mötet äger rum måndagen den 23 januari kl. 18.30i sällskapsrummet i Carl och Emmy Setterwalls

Minne, Rigagatan 14, 1 tr (buss 72 till Hakberget eller T-bana Karlaplan). Öppet för allmänheten, inte

bara medlemmar, och fritt inträde. Efter föredraget tillfälle till samtal och lättare förtäring.

Förhandsanmälan till unn.hellsten@gmail.com önskvärd men ej obligatorisk.

Välkommen!

För samtliga föredrag under våren 2023, klicka på fliken Program.