Oct 4, 2022 15:00
Rigagatan 14

Fredrik Charpentier Ljungqvist: Klimathistoria och dess relevans idag.

Fredrik Ljungqvist berättar om klimathistoria från såväl naturvetenskapligt som historiskt perspektiv.

Hur kan klimathistoria hjälpa oss att förstå samtida och framtida klimatförändringar och

konsekvenserna av dem? Fredrik Charpentier Ljunqvist är docent i både historia och naturgeografi

vid Stockholms universitet, och bland många andra uppdrag har han varit expertgranskare för FN:s

klimatpanel IPCC. Han är författare eller medförfattare till över 80 vetenskapliga artiklar i

internationella tidskrifter och till fyra populärvetenskapliga böcker på svenska.