Jan 23, 2023 18:30
Plats: Rigagatan 14, 1 tr

Föredragskvällar vårterminen 2023

Fyra föredrag om ny humanistisk forskning med viktiga perspektiv

Måndagen den 23 januari 18.30. Nina Wormbs: Hur kan vi förstå teknikens roll i samhällsförändring?
Nina Wormbs är professor i teknikhistoria vid KTH. Hon har forskat om bland annat medieteknik, vår passivitet inför klimatförändringarna och hur människor talar om teknisk och samhällelig förändring. I sitt föredrag tar hon upp föreställningar om tekniken, frågor om tid och omställning och hur vi förstår antropocen.

Onsdagen den 15 februari 18.30. Cecilia Dilworth: Offer och förövare hos Dostojevskij
Med Rysslands krig i Ukraina har förnyad uppmärksamhet riktats mot moraliskt problematiska sidor i den klassiska ryska litteraturen. Den ukrainska författaren Oksana Zabuzjko pekade i en omtalad debattartikel på den sympatiska framställningen av brottslingen i den ryska romanen – särskilt hos Dostojevskij – som en källa till ett snedvridet perspektiv på våld och ondska. Cecilia Dilworth disputerade i höstas vid Stockholms universitet på en avhandling om Dostojevskijs Anteckningar från Döda huset. I föredraget utforskar hon Dostojevskijs framställning av förhållandet mellan offer och förövare.

Före föredraget hålls Stockholms Humanistiska Förbunds årsmöte.

Torsdagen den 9 mars 18.30. Ola Wikander: Språk, religion och makter i det antika Främre Orienten
Akkadiska, sumeriska, hettitiska, ugaritiska, feniciska, arameiska, hebreiska – språken var många i det antika främre Orienten. Några var skriftburna, andra mer av vardagsspråk, och alla var sammanflätade med politiska och religiösa strukturer. De kan lära oss mycket om förhållandet mellan språk, makt, religion och samhälle. Ola Wikander, docent i Gamla Testamentets exegetik, är religionshistoriker och språkhistoriker, verksam i Lund, Uppsala och Cambridge. 

Onsdag den 12 april 18.30. Ragni Svensson: Pocketrevolution, understreckare, Fråga Lund och folkbildning – humaniora mitt i samhället!
Det sägs ofta att humanistisk forskning har en undanskymd plats i det svenska samhället. Fel! Inte sällan befinner den sig mitt i det offentliga samtalet. Det hävdar Johan Östling, Anton Jansson och Ragni Svensson i den nya boken Humanister i offentligheten. Kunskapens aktörer och arenor under efterkrigstiden (Makadam 2022). Ragni Svensson är lektor i historia vid Stockholms universitet. (Föredraget planerades till hösten 2022 men fick ställas in.)

Samtliga möten äger rum i sällskapsrummet i Stiftelsen Carl och Emy Setterwalls Minne, Rigagatan 14, 1 tr (buss 72, hållplats Hakberget el. T-bana Karlaplan). De är öppna för allmänheten, fri entré. Efter föredraget tillfälle till samtal och lättare förtäring. Förhandsanmälan till <unn.hellsten[at]gmail.com> önskvärd men inte nödvändig. För mer information se www.stockholms-humanistiska.se

Förbundet planerar också för en eller två visningar och ett par möten med fria samtal. Mer information kommer senare.