Feb 15, 2023 18:30

Cecilia Dilworth: Offer och förövare hos Dostojevskij

Cecilia Dilworth disputerade hösten 2022 i slaviska språk vid Stockholms universitet på en avhandling om Dostojevskijs Anteckningar från Döda huset. Hennes föredrag handlar dock inte specifikt om den boken utan om förhållandet mellan offer och förövare hos Dostojevskij. Det anknyter alltså direkt till en debatt som förts det senaste året. Med Rysslands krig i Ukraina har uppmärksamheten riktats mot moraliskt problematiska sidor i den klassiska ryska litteraturen. Den ukrainska författaren Oksana Zabuzjko pekade i en omtalad artikel på den sympatiska framställningen av brottslingen i den ryska romanen – särskilt hos Dostojevskij – som en källa till ett snedvridet perspektiv på våld och ondska. Finns det verkligen en speciell rysk syn på förövare och offer? Hur ser den i så fall ut och hur ska vi förhålla oss till denl? Eller är det övertolkningar som en följd upprördheten över den ryska invasionen?

Före föredraget hålls Stockholms Humanistiska Förbunds årsmöte.