Stockholms Humanistiska Förbund

Program hösten 2017

 
Onsdagen den 20 september kl. 14 (samling 13:50).
Vi besöker Rettigska huset, säte för Kungl. Vitterhetsakademien, Villagatan 3.
Huset uppfördes 1878-79 som ett flerfamiljshus av arkitekterna Axel & Hjalmar Kumlien, såldes 1899 till kanslirådet Hjalmar Rettig ur den Gävlebaserade tobakssläkten, vars son historikern Herbert Rettig donerade det och andra fastigheter till Vitterhetsakademien. Huset innehåller akademiens sessionssal och en praktfullt inredd patriciervåning.
 
Visningen tar ca en timme. Tillfälle till frågor.
Avgiften 100 kronor per person insamlas före visningen. Porttelefon finns.
 
Bindande anmälan senast 13 september till Thora Grape <thora.grape[at]yahoo.se> eller tel. 08-619 07 66 eller 070-520 43 88.
 
 
Återstoden av höstprogrammet anslås längre fram
 
 
 
 
 
 
 

Styrelse 2017

Hans Lepp - Ordförande <hanspeter.lepp[at]gmail.com>
Sågargatan 4, 2 tr. 116 36 Stockholm
Tel. 073-684 20 55
 
Thora Grape - Sekreterare <thora.grape[at]yahoo.se>
Floragatan 8, 114 31 Stockholm
Tel. 08-619 07 66, 070-520 43 88
 
Göran Bäärnhielm - Skattmästare <goran.baarnhielm[at]gmail.com>
Grindsgatan 35, 118 57 Stockholm
Tel. 08-643 77 41
 

Els-Margret Moberg - Klubbmästare <els-margret.moberg-carlsson[at]comhem.se>.
Tel. 08-25 63 32

 
Unn Hellsten <unn.hellsten[at]telia.com>
Tel. 08-600 26 42, 070-414 78 13
 

Årsavgift 2017: 200 kronor, familjemedlem 20 kronor.
Plusgiro: 47 67 11-7.

För medlemmar (lösenord)
För styrelsen (lösenord)
 


Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
Uppdaterad: 2017-07-11