Stockholms Humanistiska Förbund

 

Program hösten 2017

 
 
Under arbete, kommer i slutet av augusti eller början av september
 
 

 

Styrelse 2017

Hans Lepp - Ordförande <hanspeter.lepp[at]gmail.com>
Sågargatan 4, 2 tr. 116 36 Stockholm
Tel. 073-684 20 55
 
Thora Grape - Sekreterare <thora.grape[at]yahoo.se>
Floragatan 8, 114 31 Stockholm
Tel. 08-619 07 66, 070-520 43 88
 
Göran Bäärnhielm - Skattmästare <goran.baarnhielm[at]gmail.com>
Grindsgatan 35, 118 57 Stockholm
Tel. 08-643 77 41, 0768-36 28 48
 

Els-Margret Moberg - Klubbmästare.
Tel. 08-25 63 32

 
Unn Hellsten <unn.hellsten[at]telia.com>
Tel. 08-600 26 42, 070-414 78 13
 

Årsavgift 2017: 200 kronor, familjemedlem 20 kronor.
Nordea Plusgiro: 47 67 11-7.

För medlemmar (lösenord)
För styrelsen (lösenord)
 


Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
Uppdaterad: 2017-06-17