Stockholms Humanistiska Förbund

 

Program hösten 2018

 
 

Onsdagen den 26 september kl. 18:30.

Eric Cullhed, docent i grekiska vid Uppsala universitet, föreläser under rubriken
Sörjbara liv och njutbara dödsögonblick i Iliaden.

 

Eric Cullhed disputerade 2014 på en kommentar till Odysséen, skriven vid 1100-talets slut av Eustathios, ärkebiskop av Thessalonike. Han är nyligen antagen till programmet Pro Futura Scientia, Riksbankens Jubileumsfonds satsning på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

 
Tillfälle till frågor och samtal. Därefter lättare förtäring, pris 50 kr/person.

Den som vill ha förtäring måste anmäla sig senast 21/9 till Thora Grape, Tel. 08-619 07-66 eller 070-520 43 88, e-post <thora.grape[at]yahoo.se>.

 
Lokal: Samlingssalen i Stiftelsen Carl och Emmy Setterwalls Minne, Rigagatan 14, 1 tr. För portkod, kontakta styrelsen.
 
Medlemsboken Romarriket runt : en fiktiv resa i den antika verkligheten av Emin Tengström har kommit och delas ut till de som har betalat årsavgiften.
 
 

Måndagen den 22 oktober kl. 18:00.

TROLLFLÖJTENS MYSTIK
 
Trollflöjten är trots sin skenbart enkla berättelse tvivelsutan den mest komplicerade opera som någonsin skrivits. Det är välkänt att Mozart dolde många frimureriska signaler i sitt mästerver, men här finns också en uppsjö av numerologi, gematri, alkemi, egyptologi, kabbala och tarot.
Operakännaren och frimuraren Eddie Persson, pensionerad läkare, reder ut begreppen i denna intrikata och rikt sammanflätade esoteriska väv som kom att bli Mozarts sista opera. Efter föredraget kommer boken Trollflöjtens mystik att försäljas till reducerat pris (160 kr), endast kontant betalning eller Swish.
 
Tillfälle till frågor och samtal. Därefter lättare förtäring, pris 50 kr/person. Önskemål om förtäring anmäls till Thora Grape senast 17/10.
Lokal: Samlingssalen i Stiftelsen Carl och Emmy Setterwalls Minne, Rigagatan 14, 1 tr. För portkod, kontakta styrelsen.
Troll
 
Onsdagen den 28 november l. 18:00
Vår ordförande Hans Lepp berättar om Litauen med anledning av den resa till Vilnius och Kaunas som vi anordnar våren 2019..
 
Lokal som ovan Rigagatan 14, 1 tr. För portkod, kontakta styrelsen. Lättare förtäring, pris 50 kr/person.
 
Välkomna!

Medlemsboken Romarriket runt : en fiktiv resa i den antika verkligheten av Emin Tengström kan de som har betalat årsavgiften hämta hos Thora Grape, Floragatan 8, kl. 14-16 dessa dagar:
Tisdag 11 september
Onsdag 12 september
Onsdag 19 september
eller andra tider efter överenskommelse per e-post <thora.grape[at]yahoo.se> eller telefon 08-619 07 66, 070-520 43 88.

 

Styrelse 2018

 
Hans Lepp - Ordförande <hanspeter.lepp[at]gmail.com>
Sågargatan 4, 2 tr. 116 36 Stockholm
Tel. 073-684 20 55
 
Thora Grape - Sekreterare <thora.grape[at]yahoo.se>
Floragatan 8, 114 31 Stockholm
Tel. 08-619 07 66, 070-520 43 88
 
Göran Bäärnhielm - Skattmästare <goran.baarnhielm[at]gmail.com>
Grindsgatan 35, 118 57 Stockholm
Tel. 08-643 77 41, 0768-36 28 48
 

Els-Margret Moberg - Klubbmästare <els-margret.moberg-carlsson[at]comhem.se>.
Tel. 08-25 63 32

 
Unn Hellsten <unn.hellsten[at]telia.com>
Tel. 08-600 26 42, 070-414 78 13
 

Årsavgift 2018: 200 kronor, familjemedlem 20 kronor.
Nordea Plusgiro: 47 67 11-7.

För medlemmar (lösenord)
För styrelsen (lösenord)
 


Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
Uppdaterad: 2018-09-04