Nov 29, 2022 14:00
Rigagatan 14

Ragni Svensson: Pocketrevolution, understreckare, Fråga Lund och folkbildning - humaniora mitt i samhället

Det sägs ofta att humanistisk forskning hr en undanskymd plats i det svenska samhället. Fel! Ofta befinner den sig mitt i det offentliga samtalet. Det hävdar Johan Östling, Anton Jansson och Ragni Svensson i den nya boken Humanister i offentligheten. Kunskapens aktörer och arenor under efterkrigstiden (Makadam förlag 2022). Ragni Svensson, lektor i förlagskunskap och historia vid Stockholms universitet, berättar om boken och ger perspektiv på den humanistiska forskningens samhällsroll idag.