Oct 20, 2023 13:20

Föredrag 1 november. Robin Rönnlund: Staden från antiken till nutid

Robin Rönnlund är arkeolog och forskare vid Svenska institutet i Athen och Thessaliens universitet i Volos, Grekland. I sin mycket uppmärksammade forskning har han vänt upp och ned på etablerade föreställningar om det antika stadsväsendets framväxt. I vår urbaniserade nutid ser vi gärna staden som det sista steget i en lång utveckling från jägarsamhällen, via byar och köpingar till dagens betongdjungler. Vi tänker oss stadslivet som evigt, något som inte kommer att ta slut. Men städer har historiskt sett varit allt annat än eviga, utan oftast kortvariga politiska skapelser som snabbt övergivits när de inte tjänade sitt syfte.

I föredraget berättar Robin Rönnlund om städernas ursprung i antikens Grekland, hur stadslivet kommit, gått och återuppstått i Europa, och vad arkeologin kan säga om vad vi kan förvänta oss av framtiden.

Den som vill läsa något av Robin Rönnlund kan gå till hans nyutkomna bok  The cities of the plain: Urbanism in ancient Western Thessaly.  Den går att köpa i Sverige via Adlibris/Bokus, men stora delar av den kan också läsas gratis genom Google Books:

https://www.google.se/books/edition/The_Cities_of_the_Plain/tFXHEAAAQBAJ?hl=sv&gbpv=1&dq=robin+rönnlund&printsec=frontcover

Och vill man läsa ännu mer om antikt stadsväsende rekommenderar Robin tre verk, Arjan Zuiderhoek, The ancient city, John Bintliff, The complete archaeology of Greece (kapitel 13) och Greg Woolf, The life and death of ancient cities – men med en reservation: ”Jag anser i stort att dessa författare också har helt missat poängen, men de är i alla fall baserade på modern forskning och vänder sig till antingen den intresserade allmänheten eller studenter på kandidatnivå.”

 

Mötet äger alltså rum onsdagen den 1 november, kl. 18.30,Rigagatan 14. Förhandsanmälan är inte obligatorisk men önskvärd, särskilt om man vill delta i eftersitsen med lättare förtäring för en kostnad av 70 kr. Anmälan till <Unn.Hellsten[at]gmail.com>.  Mycketvälkomna!