Feb 19, 2023 20:30

Anders Ekström: Kunskap och demokrati i ett nytt sekel

Rubriken för Anders Ekströms föredrag är ”Kunskap och demokrati i ett nytt sekel”. Det handlar alltså om demokratins förutsättningar och kunskapens roll för demokratin på 2000-talet. Det är ett ämne Anders Ekström forskat kring i många år, särskilt med sikte på humanistisk kunskap. Redan 2012 skrev han tillsammans med Sverker Sörlin boken ”Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle”. Rubrikerna på några artiklar av Anders Ekström i Dagens Nyheter det senaste året kan möjligen antyda något om hans tankegångar: ”De liberala hökarna rev sönder tanken på det gemensamma” (1 februari 2022), ”När jorden brinner måste vi hitta en mänskligare skala för att överleva” (25 september 2022), ”Universiteten måste bli kämpande demokratier” (4 december 2022). Mötet börjar 14.30 med ett musikinslag och avslutas efter föredraget med den årliga utdelningen av Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre humanist. Det äger rum på Odd Fellows-huset, Västra Trädgårdsgatan 11 A. Det är fri entré och ingen förhandsanmälan behövs, men vill man delta i ett efterföljande mingel måste man betala 150 kr på Svenska Humanistiska Förbundets bankgiro 328-3363, senast onsdag den 22 (glöm inte namn på inbetalningen!).