SVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET 

H Ö G T I D S S A M M A N K O M S T

Lördagen den 7 mars 2020 kl. 14:15

Börssalen, Svenska Akademien

(Ingång från Källargränd 4, Börshusets östra gavel)

 

Program

Högtidssammankomsten öppnas av ordförande Katarina Ek-Nilsson

Högtidsanförande av författaren Carina Burman över ämnet ”Att skriva biografi över Bellman”
med musikaliska inslag av Richard Forsgren.

Utdelande av Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist
Välkomna

Styrelsen


Efter Årshögtiden inbjuder SHF till ett samkväm med lättare förtäring och ett glas vin (ca kl. 16:00) i
Grillska Husets Gästvåning, Stortorget 3, 2 trappor, Stockholm. Anmälan sker genom att avgiften för
måltiden, 215 kronor per person, inbetalas på Svenska Humanistiska Förbundets bankgiro 328-3363 .
Glöm inte att ange namn på inbetalningen! Inbetalningen skall ske senast onsdagen 26 februari 2020.